Khám nội soi Tai-Mũi-Họng

Khám nội soi Tai-Mũi-Họng

Liên hệ

Mô tả Gói dịch vụ

Khám nội soi Tai, Mũi, họng trẻ em và người lớn : 
  • Khám nội soi kiểm tra các cấu trúc tai – mũi – họng – thanh quản 
  • Đo chức năng thính giác – tiền đình – thanh học
  • Kiểm tra các bệnh liên quan đến Tai-Mũi-Họng,....
Giá dịch vụ : 300.000 đ/lần